Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana:

  • uzņēmumu atbilstība darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām (audits);
  • darba aizsardzības sistēmas izveide;
  • darba vides iekšējā uzraudzība;
  • darba vides risku noteikšana un novērtēšana;
  • darba vides mērījumu nodrošināšana, piesaistot akreditētu laboratoriju;
  • obligāto veselības pārbaužu organizēšana;
  • dalība nelaimes gadījumu izmeklēšanā;
  • uzņēmuma darbinieku apmācība darba aizsardzībā;
  • uzņēmumu konsultēšana darba aizsardzības jautājumos.